Impresos / tràmits

  SECRETARIA

Instància general. Per a qualsevol tràmit o sol·licitud que no tinga un model d'instància establert. 
Queixes i suggeriments


     URBANISME

LLICÈNCIES
- 1a ocupació
- Declaració RESPONSABLE de segona o posterior ocupació

- Declaració RESPONSABLE
- Obra MAJOR

SOL·LICITUD
- Certificat de compatibilitat urbanística
- Comunicació ambiental-Inici d'activitat


  RECAPTACIÓ

- DOMICILIACIÓ DE REBUTS: fotocòpia: últim rebut pagat i número de compte bancari
-
CANVI DE TITULAR DE TAXA: fotocòpies: DNI titular actual, últim rebut pagat
- SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT O APLAÇAMENT DE PAGAMENT
- SOL·lICITUD DE LA LIQUIDACIÓ DE LA PLUSVÀLUA  Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
- IMPRESO TERCEROS  


  PADRÓ D'HABITANTS

ALTA PADRÓ:
- la instància emplenada
- fotocòpia del DNI o Passaport o Targeta d'Estranger*
- document acreditatiu de la vivenda (escriptura o contracte de lloguer o autorització del propietari)
- rebut de l'ingrés de 6 € (Pagueu-ho a qualsevol banc de Piles.)

* Presentaran OBLIGATÒRIAMENT la TARGETA D'ESTRANGER les persones procedents dels països de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia)

-AUTORITZACIÓ del TITULAR de la VIVENDA (per a alta al PADRÓ)
-CANVIS DE LA RESIDÈNCIA ON VOL EMPADRONAR-SE
- CANVI DE TITULAR VEHICLE:  fotocòpies: permís de circulació (document de trànsit), DNI titular actual, últim rebut
- BAIXA VEHICLE:  document de Trànsit que acredite la baixa o certificat del desballestador
- LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT O RESERVA de via pública


  POLICIA LOCAL
- AL·LEGACIÓ MULTA

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31